Jezus Chrystus - Król Polski Krucjata modlitewna

Krucjata modlitewna


Formularz zapisu


Powrót do strony głównej

Intencje:

 • Za Namaszczonego;
 • Za proroków Pańskich, zwłaszcza za Grzegorza z rodziną;
 • Za ojczyznę, o otwarcie serc Polaków;

Polecane modlitwy:

 • Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski;
 • Hymn do Ducha Świętego;
 • Pod Twoją obronę;
 • Modlitwa do św. Michała Archanioła
 • Płaszcz ochronny z Krwi Jezusa

Odpowiadając na wezwania z Nieba, módlmy się wszyscy w wyżej podanych intencjach. Zapraszamy wszystkich do podjęcia szturmu modlitewnego. Niech w każdej godzinie wznoszą się do Nieba wezwania Litanii do Jezusa Króla Polski, modlitwa do Ducha Św., do Matki Bożej i św. Michała Archanioła.

Osoba przystępująca do krucjaty wybiera sobie konkretną godzinę, w której zobowiązuje się odmówić polecane modlitwy, a wszystkie trudy i prace w wybranej godzinie, ofiarować w powyższych intencjach.

Godziny nocne nie są obligatoryjne, jednak pozostają dostępne dla chętnych.

Godzina 3:00 w nocy, jest czasem szczególnej łaski, gdyż w tej godzinie Pan Jezus cierpiał tortury w ciemnicy, dlatego zachęcamy, w miarę możliwości, do odmawiania w tej godzinie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Matko, Boża Rodzicielko – zmiłuj się nad nami.

 • Chryste Królu Polski, 20 lutego 2020 roku przez Boga Ojca Intronizowany – zmiłuj się nad nami.
 • Chryste Królu Polski, z serc narodu na Króla Polski uproszony – zmiłuj się nad nami.
 • Chryste Królu Polski, nad Nowym Jeruzalem Panujący – zmiłuj się nad nami.
 • Chryste Królu Polski, Królestwo Dwóch Serc Miłości w Polsce tworzący – zmiłuj się nad nami.
 • Jezu Chryste Królu Polski i Matko Boża Królowo Polski – panujcie nad nami.
 • Jezu Chryste Królu Polski, Boże porządki zaprowadzający w Polsce – zmiłuj się nad nami Polakami.
 • Jezu Chryste Królu Polski, nad Polską czuwający – zmiłuj się nad nami.
 • Jezu Chryste Królu Polski, Polskę oczyszczający z grzechów – zmiłuj się nad nami.
 • Jezu Chryste Królu Polski, darzący kraj wybrany nad Wisłą wielkimi łaskami – zmiłuj się nad nami.
 • Jezu Chryste Królu Polski, oczyszczający serca, dusze, ducha i umysły Polaków – zmiłuj się nad nami.
 • Jezu Chryste Królu Polski, zawsze nad Polską czuwający – zmiłuj się nad nami.
 • Panie Jezu Chryste Królu – zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – obdarz nas pokojem.

(3x) Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Chrystus władcą nam.


Hymn "O Stworzycielu Duchu Przyjdź"

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan I najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć, Bo moc z prawicy Ojca masz, Przez Ojca obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej I wątłą słabość naszych ciał Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal I Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był. I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, I Temu, co pociesza nas, Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Modlitwa do św. Michała Archanioła.

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie.

Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo, aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju.

Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty -Wodzu Niebieskich Zastępów, dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego.

Amen.

Płaszcz ochronny z Krwi Jezusa.

​Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Zbawicielu i Odkupicielu mój, otocz mnie dzisiaj płaszczem ochronnym swojej Krwi Przenajświętszej. Niech szatan, wszystkie złe duchy i demony będą głuche i ślepe; Ty nimi rozporządzaj, bo ja należę do Ciebie. Wypełnij mnie i moje dzisiaj swoim Duchem Przenajświętszym.

Amen

(3x) Chwała Ojcu...

Godzina Status
18:000 (wolna)
19:001 (zajęta)
20:004 (zajęta)
21:004 (zajęta)
22:003 (zajęta)
23:003 (zajęta)
00:001 (zajęta)
01:000 (wolna)
02:000 (wolna)
03:001 (zajęta)
04:000 (wolna)
05:000 (wolna)
06:001 (zajęta)
07:001 (zajęta)
08:000 (wolna)
09:000 (wolna)
10:000 (wolna)
11:000 (wolna)
12:001 (zajęta)
13:001 (zajęta)
14:000 (wolna)
15:002 (zajęta)
16:000 (wolna)
17:001 (zajęta)