Rocznica Intronizacji

Druga rocznica Intronizacji

31.10.2022 to dzień dziękczynienia Panu Jezusowi za przyjęcie Intronizacji w Świebodzinie i za to, że jest Królem Polski. Modlitwy rocznicowe znajdują się na stronie Przymierze Miłości Bożej

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!

Pierwsza rocznica Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski … otwórzcie serca na Pana Boga!!!

31.10.2021r. – I ROCZNICA INTRONIZACJI CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI

„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga.
Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!
Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”

Dziś wielkie święto dla Polski – Nowego Jeruzalem. 31 października – I rocznica Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski! Intronizacji prawidłowej i przyjętej przez Niebo. Polska to drugi naród wybrany, wybrany przez Boga Trójjedynego. My, Polacy , jeszcze nie zdajemy sobie w pełni sprawy z tego doniosłego faktu Intronizacji, a było to wydarzenie wielkiej rangi w historii naszej ojczyzny, bo któryż naród ma samego Chrystusa za swego Króla? Oto świat okrywa coraz większy mrok grzechu i odejścia od wiary w Boga, a nasz kraj jaśnieje łaską Pana, który, choć na to nie zasłużyliśmy, stał się naszym Królem. Wydarzenie to odbyło się bez większego rozgłosu (w mediach, nawet „katolickich” nic o tym nie wspomniano), ale przyjście Syna Bożego na ziemię też odbyło się w ciszy betlejemskiej nocy, a zmartwychwstanie w ciszy wielkanocnego poranka.

Dziś o g.12.00 świętujemy I-szą rocznicę Intronizacji i modlimy się wielbiąc Jezusa-Króla Polski. (Modlitwy znajdziemy tutaj: https://www.przymierzemilosci.pl/aktualnosci)

Panie Jezu Chryste – Tobie chcemy służyć na wieczność!

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj Twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.

(Psalm 147)

Słowa Pana Jezusa przekazane Grzegorzowi z Leszna:

„Grzegorzu, modlitwami podanymi ode Mnie poprawnie w Polsce w pierwszą rocznicę Mej intronizacji modliło się łącznie ponad 35 tys. osób. ​Msze święte z okazji Mej pierwszej rocznicy bycia intronizowanym Królem Polski, przeprowadzono w 31 kościołach w Polsce, w olbrzymiej większości serca kapłanów otworzyły się po ostatnim nagranym odcinku „Wposłudze„. W kilku kościołach sprawowano Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej z okazji Mej koronacji, czego nie przyjąłem, gdyż była to intronizacja, a nie koronacja. Ponadto w kilku kościołach mówiono o pierwszej rocznicy oddolnej intronizacji, tych także nie przyjąłem, gdyż była to jedyna prawdziwa w pełni prawna Ma intronizacja, przyjęta i zatwierdzona przez Królestwo Boże.

W uprzedzającej nowennie do Mnie Jezusa Chrystusa Króla Polski, którą pod natchnieniem Ducha Świętego zorganizowała Mała Iskra, w Polsce poprawnie wzięło udział 35 tys. osób.

Z serca wam wszystkim błogosławię i kocham!
Jezus Chrystus Król Polski”