Historia Intronizacji

Intronizacja Chrystusa na Króla Polski – historia wydarzeń, które do niej doprowadziły.

1. DZIAŁALNOŚĆ KSIĘDZA TADEUSZA KIERSZTYNA (1945-2012).

Kapłan ten był wiernym sługą Jezusa Króla Polski. To on wydobył
z zapomnienia pisma Rozalii Celak – wielkiej mistyczki, skromnej krakowskiej pielęgniarki otrzymującej orędzia od samego Chrystusa, który tuż przed wybuchem
II wojny światowej, powiedział, że tylko intronizowanie Go na Króla Polski, jest
w stanie uchronić nasz naród przed kataklizmem. Informacja o życzeniu Pan Jezusa
i ratunku dla kraju dotarła do ówczesnego prymasa, lecz nie podjęto żadnych kroków w tej sprawie. Ks. T. Kiersztyn przez lata był kustoszem Bazyliki Serca Jezusowego
w Krakowie oraz redaktorem naczelnym miesięcznika „Posłaniec Serca Jezusowego”. Założył Stowarzyszenie Przyjaciół Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny „Róża”, doprowadził do otwarcia jej procesu beatyfikacyjnego, a swoje życie poświęcił dziełu intronizacji Chrystusa na Króla Polski.

Ja głęboko wierzę w posłannictwo Rozalii i uważam, że sprawa jest ogromnie pilna
i najwyższej wagi.”
/ks.Tadeusz Kiersztyn/

Więcej informacji o tym kapłanie przeczytać można na stronie http://intronizacja.pl/

2. WOLNA ELEKCJA NA BŁONIACH KRAKOWSKICH24.11.2019 r.

Dnia 24 listopada 2019r., w liturgiczną Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w królewskim mieście Krakowie, na Błoniach (miejscu legendarnych spotkań narodu z Janem Pawłem II), zgromadzili się wierni, by poprzez Akt Wolnej Elekcji – odwołując się do historycznej tradycji przodków naszych – obwołać Królem Rzeczypospolitej Polskiej Jezusa Chrystusa i Jemu przekazać pełnię władzy nad naszą ojczyzną.

Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! W  poczuciu najwyższej odpowiedzialności za losy Ojczyzny, zbawienie nasze, przyszłych pokoleń i świata całego,  zgromadzeni z własnej woli ze wszystkich zakątków Polski na Elekcyjnych Krakowskich Błoniach- obwołujemy Ciebie teraz naszym Królem- Królem Polski. Wołamy więc z całą mocą: Króluj nam Chryste!

(fragm. Aktu Obwołania Chrystusa Króla w Wolnej Elekcji na Króla Polski
Kraków- Błonia Krakowskie 24 XI 2019r.)

Zawierzono Chrystusowi cały nasz kraj, również nasz rząd, parlament, prezydenta, wojewodów i wszystkie urzędy państwowe, oddano w opiekę Episkopat Polski, biskupów, kapłanów i wszystkie osoby duchowne. Powierzono Jezusowi Królowi także wszystkie polskie rodziny i polską młodzież.

3. INTRONIZACJA W NIEBIE 20 LUTEGO 2020r.

W trzy miesiące po obwołaniu Jezusa Chrystusa Królem Polski na Błoniach Krakowskich przez wierne Mu polskie serca, 20 lutego 2020r., nastąpiło wydarzenie widziane wyłącznie oczami mistyków: intronizacja Chrystusa na Króla Polski
w Niebie, dokonana przez Boga Ojca. Informację tę przekazał współczesny prorok polski Grzegorz z Leszna (
W Posłudze), potwierdziło ją także kilku innych mistyków polskich.

4. INTRONIZACJA W ŚWIEBODZINIE31.10.2020r.

Tego dnia nastąpiła ziemska intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski. Jedyna prawidłowa, z nadaniem insygniów królewskiej władzy,
uznana przez Niebo
, potwierdzona przez niezależnych współczesnych proroków i mistyków.