Historia Intronizacji

Intronizacja Chrystusa na Króla Polski – historia wydarzeń, które do niej doprowadziły.

1. DZIAŁALNOŚĆ KSIĘDZA TADEUSZA KIERSZTYNA (1945-2012).

Kapłan ten był wiernym sługą Jezusa Króla Polski. To on wydobył
z zapomnienia pisma Rozalii Celak – wielkiej mistyczki, skromnej krakowskiej pielęgniarki otrzymującej orędzia od samego Chrystusa, który tuż przed wybuchem
II wojny światowej, powiedział, że tylko intronizowanie Go na Króla Polski, jest
w stanie uchronić nasz naród przed kataklizmem. Informacja o życzeniu Pan Jezusa
i ratunku dla kraju dotarła do ówczesnego prymasa, lecz nie podjęto żadnych kroków w tej sprawie. Ks. T. Kiersztyn przez lata był kustoszem Bazyliki Serca Jezusowego
w Krakowie oraz redaktorem naczelnym miesięcznika „Posłaniec Serca Jezusowego”. Założył Stowarzyszenie Przyjaciół Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny „Róża”, doprowadził do otwarcia jej procesu beatyfikacyjnego, a swoje życie poświęcił dziełu intronizacji Chrystusa na Króla Polski.

Ja głęboko wierzę w posłannictwo Rozalii i uważam, że sprawa jest ogromnie pilna
i najwyższej wagi.”
/ks.Tadeusz Kiersztyn/

Więcej informacji o tym kapłanie przeczytać można na stronie http://intronizacja.pl/

2. WOLNA ELEKCJA NA BŁONIACH KRAKOWSKICH24.11.2019 r.

A wy oddajcie Mu chwałę na Błoniach Krakowskich w Wolnej Elekcji obwołując Go Królem Polski. Tego żądam i niech się tak stanie.
Amen. Amen. Amen.”

(Słowa św. Jana Pawła II do współczesnej mistyczki Marii Michaliny od Apokalipsy,
22.10.2019r.)

Dnia 24 listopada 2019r., w liturgiczną Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w królewskim mieście Krakowie, na Błoniach (miejscu legendarnych spotkań narodu z Janem Pawłem II), zgromadzili się wierni, by poprzez Akt Wolnej Elekcji – odwołując się do historycznej tradycji przodków naszych – obwołać Królem Rzeczypospolitej Polskiej Jezusa Chrystusa i Jemu przekazać pełnię władzy nad naszą ojczyzną.

Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! W  poczuciu najwyższej odpowiedzialności za losy Ojczyzny, zbawienie nasze, przyszłych pokoleń i świata całego,  zgromadzeni z własnej woli ze wszystkich zakątków Polski na Elekcyjnych Krakowskich Błoniach- obwołujemy Ciebie teraz naszym Królem- Królem Polski. Wołamy więc z całą mocą: Króluj nam Chryste!

(fragm. Aktu Obwołania Chrystusa Króla w Wolnej Elekcji na Króla Polski
Kraków- Błonia Krakowskie 24 XI 2019r.)

Zawierzono Chrystusowi cały nasz kraj, również nasz rząd, parlament, prezydenta, wojewodów i wszystkie urzędy państwowe, oddano w opiekę Episkopat Polski, biskupów, kapłanów i wszystkie osoby duchowne. Powierzono Jezusowi Królowi także wszystkie polskie rodziny i polską młodzież.

3. INTRONIZACJA W NIEBIE 20 LUTEGO 2020r.

W trzy miesiące po obwołaniu Jezusa Chrystusa Królem Polski na Błoniach Krakowskich przez wierne Mu polskie serca, 20 lutego 2020r., nastąpiło wydarzenie widziane wyłącznie oczami mistyków: intronizacja Chrystusa na Króla Polski
w Niebie, dokonana przez Boga Ojca. Informację tę przekazał współczesny prorok polski Grzegorz z Leszna (
W Posłudze), potwierdziło ją także kilku innych mistyków polskich.

Witaj Mój Królu, Panie, Oblubieńczy, ja twoja poddana, uniżam się przed Twoim po trzykroć Świętym Majestatem, Królem  Mojego serca, Królem Polski, Królem Wszechświata, dziękując, że z łaskawości Trójcy Świętej, przyjąłeś Koronę Chwały daną z naszych serc przez dzieci Maryi Królowej Polski z JEJ Majestatu Rąk, co słusznie z dziedzictwa Matki Hetmanki Narodu Tobie Władcy Nieba i Ziemi  się należy. I tak się stało. I tak się stało z woli i potęgi Boga w Trójcy Jedynego.
Amen. Amen. Amen”. (…)

Tak, teraz rozpoczęła się ta Era Triumfu Dwóch Najświętszych Serc, [Jezusa
i Maryi], o którym wcześniej pouczenie otrzymałaś, kiedy nastąpił ten moment „Koronacji”. Ciesz się moja mała oblubienico, że to się dokonało i tę radosną nowinę
Ja sam Król Wszechświata, Jezus Chrystus Król Polski oznajmiam i do wszystkich to mówię, którzy wierząc – czytają te orędzia i słuchają tych świętych pouczeń: Moje królestwo w was jest Elekci, którzy ufundowaliście Mi tę „Koronę” z własnych bijących miłością serc. Trwajcie w pokoju, naród Mój oczyszczę, uzdrowię na duszy i ciele.”

4. INTRONIZACJA W ŚWIEBODZINIE31.10.2020r.

Tego dnia nastąpiła ziemska intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski. Jedyna prawidłowa, z nadaniem insygniów królewskiej władzy,
uznana przez Niebo
, potwierdzona przez niezależnych współczesnych proroków i mistyków.