Dlaczego Intronizacja?

Dlaczego tak ważna dla Polaków jest intronizacja Chrystusa na Króla Polski?

A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków! Amen (1 Tm 1, 17).

Trzeba pojąć, co wydarzyło się w świecie w XX wieku by zrozumieć znaczenie
i wagę misji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, poprzez którą Pan Jezus żąda, by na powrót w każdym państwie władze świeckie i kościelne uznały Go panującym królem nad sobą i nad narodem, którym kierują. To uznanie ma być wyrażone
w formie uroczystej Intronizacji Jezusa Króla na duchowy tron danego narodu,
a Polska jako pierwsza ma tego dokonać. W przeciwnym razie Polskę i świat czeka zagłada – taka jest wymowa, co do istoty, objawień przez Boga udzielonych Rozalii.”

ks.Tadeusz Kiersztyn
http://intronizacja.pl/zyciorys

Pan Jezus powiedział do sł. Bożej Rozalii Celakówny: Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona! Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację we wszystkich państwach i narodach na całym świecie! Tu i jedynie tu jest ratunek!

Dokładnie w tym samym czasie papież Pius XII wołał z watykańskiej stolicy: Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako Króla!”

Prawda o Bogu, który jest Królem należy do podstawowych prawd Pisma Świętego. Wobec Boga Ojca Nowy Testament stosuje tytuł króla czterokrotnie, zaś względem Jezusa aż 36 razy! (…) Jeżeli Pismo Święte tak jednoznacznie określa Stwórcę mianem Króla, to w określeniu tym kryje się pewien plan względem człowieka. Tytuł ten określa bowiem bardzo wyraźnie relacje zachodzące na linii Bóg – człowiek.(…) Modlimy się przecież: „Ojcze nasz … przyjdź Królestwo Twoje.
Jeśli i Ty doświadczasz przebaczającej miłości Boga Ojca, nie zapomnij oddać Mu chwały i uznać w Nim swojego Króla.
Piotr Pikuła
http://intronizacja.pl/intronizacja-w-biblii/11-teologia/48-krol-wiekow-i-krolujacych)

Rodzi się tu pytanie o zakres i źródło Jego władzy? Jezus wyjaśnia te kwestie podczas przesłuchania przed Piłatem, mówiąc: „Królestwo moje nie jest z tego świata”. (J 18,). Niektórzy, błędnie interpretując słowa Jezusa, ograniczają Jego władzę do sfery duchowej. Odmawiają Jezusowi wpływu na naszą rzeczywistość. Jezus jednak nie mówi tutaj o zasięgu swojego Królestwa, ale wobec namiestnika zaświadcza o jego nadprzyrodzonym charakterze.”
Piotr Pikuła http://intronizacja.pl/intronizacja-w-biblii/11-teologia/51-jezus-z-nazaretu-zapowiadanym-przez-boga-krolem

Jezus domaga się przez sł. Bożą Rozalię Celakównę, aby ta niezależna od woli człowieka prawda wiary [że Jezus jest Królem] była uznana i wyznana przez Polaków – tak jak domagał się od Piotra wyznania wiary, że jest Mesjaszem, choć przecież był Mesjaszem (…). Jezus jest z ustanowienia Bożego Królem każdego narodu, natomiast naród polski podda się pod Jego władzę, oddając Bogu tę cząstkę swej wolności, dopiero poprzez Akt Intronizacji Jezusa Króla Polski.”
dr Marcin Majewski

http://intronizacja.pl/jezus-krol-polski/11-teologia/67-jezus-krol-polski-uzasadnienie-tytulu

Podkreśla się mocno, że w pismach Rozalii nie występuje określenie „Jezus Król Polski”. Rzeczywiście tak jest, ale kilka razy powtarzane jest zdanie: „Te państwa ostoją się tylko, które mnie uznają swym Królem” – „Wyznania” str. 283. Pomija się tekst w pismach Rozalii zawierający słowa Pana Jezusa jakby nikt ich dotąd nie zauważył: musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele (…) „Wyznania” str. 208.”

fragment wypowiedzi malarki, p. Danieli Pocenty – autorki „krakowskiego” obrazu Chrystusa – Króla Polski i propagatorki dzieła intronizacji w Polsce.

https://www.slonzokporadzi.pl/blog/o-moim-obrazie-jezusa-krola-polski-i-nie-tylko-o-obrazie/

Łagiewniki 19.11. 2016r. – co się tam odbyło?

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego W Łagiewnikach w Krakowie dnia 19 listopada 2016 roku, miał miejsce Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

Czy to była już ta oczekiwana intronizacja?

Jeszcze nie… „Akt przyjęcia” nie był jeszcze intronizacją.

Akt „łagiewnicki” nie nazywa Chrystusa Królem Polski. Nie wymieniono nazwy państwa w którym Chrystus ma być Królem i Panem. Nie były też obecne insygnia władzy królewskiej (korona, płaszcz, berło, pierścień) – jakich życzył sobie Pan Jezus w orędziach do Rozalii Celak.

Wiele mediów fałszywie nazwało to wydarzenie „intronizacją” przez co powstał spory zamęt wśród wiernych, tymczasem sam Zespół do spraw Ruchów Intronizacyjnych, powołany przez Konferencję Episkopatu Polski, ocenia łagiewnicki „Akt jubileuszowy” jako początek dzieła uznania królowania Chrystusa w Polsce, nie zaś za zwieńczenie intronizacji, podkreślając, że należy Jezusowi przywrócić należne miejsce w życiu osobistym i społecznym.

Intronizacja Chrystusa na Króla Polski, a intronizacja Serca Jezusowego – czy to jest to samo?

Nie, to nie są pojęcia tożsame. Wiele osób myli poświęcenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu (siebie, rodziny, ojczyzny) z intronizacją samego Jezusa Chrystusa jako Króla Polski.

Jeśli intronizacja jest wprowadzeniem na tron, to musi ona dotyczyć CAŁEJ OSOBY Jezusa Chrystusa, a nie tylko Jego Serca. Nie można na tronie „posadzić” samego serca człowieka – przeczyłoby to logice. Nie można też ukoronować serca, koronuje się zawsze osobę. Podobnie rzecz się ma z koronacją wizerunków Matki Bożej – koronujemy Maryję na królową, a nie tylko Jej Niepokalane Serce.

To Maryja jest Królową Polski, a nie Serce Maryi jest… królem, królową? No właśnie: rzeczownik „serce” w języku polskim ma rodzaj nijaki, więc nawet gramatyka podpowiada, że samo „serce” nie może zostać ani królem (r. męski), ani królową
(r. żeński).

Intronizacja Jezusa Chrystusa – czyli obwołanie Go Królem Polski w niczym nie umniejsza kultu Serca Jezusowego, tak jak uznanie Maryi Królową Polski nie umniejsza czci Jej Niepokalanego Serca.

Doskonale ujął to w swoim opracowaniu śp. ks. Tadeusz Kiersztyn, który przez wiele lat był redaktorem naczelnym miesięcznika Posłaniec Serca Jezusowego
i kustoszem Bazyliki Najśw. Serca Pana Jezusa w Krakowie (więc trudno odmówić mu troski o ten kult). Kapłan ten przez wiele lat studiował, badał i wydobył
z zapomnienia orędzia kierowane do Rozalii Celak – doprowadził do rozpoczęcia jej procesu beatyfikacyjnego – zaś propagowaniu dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski poświęcił resztę swego życia.

http://intronizacja.pl/polemiki/11-teologia/64-intronizacja-serca-czy-osoby

Chojna i obraz Chrystusa Króla

W Chojnie, w specjalnym ołtarzu umieszczono obraz Chrystusa Króla ufundowany przez Polonię z Chicago, który wcześniej był przechowywany na Jasnej Górze. Wydarzenie to było promowane przez Telewizję Chrystusa Króla z Chicago.
Pewna grupa osób oddaje cześć temu wizerunkowi, który nawet rozpoczął jeżdżenie po kraju, jednak sam Pan Jezus wyraził swoją opinię na temat tegoż malowidła bardzo dobitnie:

Nie akceptuję obrazu atamana z masońskim symbolem”
– słowa Pana Jezusa do proroka Grzegorza Wróblewskiego

Więcej można dowiedzieć się tutaj:

https://www.przymierzemilosci.pl/aktualnosci/obraz-jezusa-krola-z-chicago

Warto przeczytać także o znanym ks. Piotrze Natanku i ruchu skupionym wokół niego wiernych:

https://www.przymierzemilosci.pl/aktualnosci/sprawa-ks-piotra-natanka

 

Warto poczytać:

http://www.rozalia.krakow.pl/index.htm – strona poświęcona Rozalii Celakównie (obecnie już nieaktualizowana)

https://www.slonzokporadzi.pl/blog/o-moim-obrazie-jezusa-krola-polski-i-nie-tylko-o-obrazie/ – wypowiedź Danieli Pocenty – artystki, malarki.