Jezus Chrystus Królem Polski

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy!!”
(1. list św. Pawła do Koryntian 15,25).

Intronizacja – co to takiego?

Intronizacja (łac. inthronizatio, inthronizare) – wyniesienie na tron. Terminem tym określa się wyniesienie do rządów (np. nowego papieża lub biskupa), a także koronację króla. (źródło: Wikipedia). Intronizacja to zatem wprowadzenie na tron, obranie kogoś za króla, oddanie mu pełni władzy jako jedynemu panu i władcy.

Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski
w Świebodzinie – 31.10.2020r.

Dnia 31 października 2020 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Świebodzinie miała miejsce podniosła uroczystość, podczas której odbyła się INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI. Przewodniczył jej arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita diecezji szczecińsko-kamieńskiej, zaś nad przebiegiem czuwał pan Grzegorz Wróblewski z Leszna (prorok i mistyk prowadzący na You tube kanał „W posłudze”). W świątyni, ze względu na obowiązujące wówczas obostrzenia, narzucone przez Ministerstwo Zdrowia, mogła uczestniczyć ściśle ograniczona liczba wiernych.

Była to jedyna prawidłowa intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski, z zachowaniem wszelkich wytycznych objawionych sł. Bożej Rozalii Celakównie.

Podczas aktu intronizacyjnego na figurę Chrystusa Króla Polski – wyrzeźbioną przez artystkę p. Małgorzatę Hejduk, według wskazówek samego Pana Jezusa, danych
p. Grzegorzowi – nałożono złotą koronę, którą tworzą cztery polskie orły. Ramiona Zbawiciela ozdobiono czerwonym płaszczem królewskim. W lewą rękę Chrystusa włożono berło, a na prawą dłoń dano pierścień. Figura Chrystusa Króla i insygnia królewskie są darem Polaków i zostały sfinansowane ze składek wiernych.

W intronizacji, poprzez swoich reprezentantów, brali udział przedstawiciele wszystkich stanów: władz, episkopatu, parlamentu, wojska, ludu Bożego itd.

Następnie została odprawiona uroczysta Msza Święta celebrowana przez arcybiskupa A. Dzięgę.

OBEJRZYJ INTRONIZACJĘ

Dla wszystkich chętnych plik z filmem do pobrania TUTAJ

Akt intronizacyjny ( https://peregrynacja.pl/2021/02/13/akt-intronizacyjny/)

Poczytaj też: https://www.przymierzemilosci.pl/intronizacja.html

Litania do Jezusa Króla Polski –

Pan Jezus pragnie by Polacy – naród wybrany przez Boga – czcili Go jako
Króla Polski modlitwą litanii, którą podyktował prorokowi Grzegorzowi Wróblewskiemu.

Pobierz obraz Chrystusa Króla Polski – obrazek figury koronowanej w Świebodzinie należy wydrukować (w wielu drukarniach można wydrukować na płótnie), oprawić, następnie poświęcić i modlić się przed tym wizerunkiem.

Obrazek i litanię znajdziemy pod adresem https://www.procesje.pl/modlitwy.html

Dlaczego Świebodzin?

W tym polskim mieście w woj. lubuskim znajduje się największa na świecie statua Chrystusa Króla (wyższa od słynnej figury z Rio de Janeiro ). Łączna wysokość pomnika i kopca wynosi 52,5m, z czego sama statua mierzy 36 m. Została ona odsłonięta i poświęcona w listopadzie 2010r.

PEREGRYNACJA FIGURY PANA JEZUSA KRÓLA POLSKI

Tak, Ja Król Polski pragnę pójść do ludu mojego w tej ufundowanej figurze Króla Polski intronizowanej i ukoronowanej przez kochanego arcybiskupa
A. Dzięgę (…)”

Trzy miesiące po intronizacji świebodzińskiej Pan Jezus, w orędziu do Marii Michaliny od Apokalipsy, prosił o rozpoczęcie w Polsce peregrynacji Jego figury Króla Polski – koronowanej w Świebodzinie. Chrystus pragnie zlewać na nasz naród zdroje łask przybywając do naszych parafii. Warunkiem jest Jego świadome przyjęcie przez kapłanów i wiernych jako Króla Polski.

Link http://www.domymodlitwyjp2.pl/ orędzie z dnia 2.02.2021r.

Niestety, peregrynacja figury została obecnie wstrzymana z przyczyn niezależnych od koordynatorów. Także wielu dostojników kościelnych nie aprobuje intronizacji.
Więcej informacji: https://peregrynacja.pl/

KOSZULKI z wizerunkiem Chrystusa Króla Polski

Z polecenia Bożego, p. Grzegorz Wróblewski zamówił 3000 koszulek
z wizerunkiem figury Jezusa, koronowanej w Świebodzinie. Koszulki te trafiły
w większości do czcicieli Jezusa Króla Polski. Należy nosić je godnie, gdyż przez ten wizerunek Pan Jezus chce przebywać w swoim wybranym narodzie – Nowym Jeruzalem, którego imię: Polska! Osoby, które otrzymały koszulki, zobowiązane są do intronizowania Chrystusa w swoim otoczeniu, zwłaszcza do ‘wprowadzania” wizerunku do kościołów wraz z krótką modlitwą w duchu zawierzania Jezusowi Królowi Polski danego miejsca.

Liczba koszulek wynosi 3 tysiące i tyle ma być, jak wskazał Bóg Ojciec. Tylko one uzyskały błogosławieństwo Boże. Nikt nie może samowolnie drukować wizerunku na koszulkach, nawet jeśli bardzo chciałby uwielbić Pana Jezusa jako Króla Polski. Nie wolno tych koszulek także nikomu sprzedawać.

Na stronie www.procesje.pl jest do pobrania plik z obrazem figury Chrystusa Króla Polski, który można wydrukować (również na płótnie), oprawić, poświęcić i modlić się.

PROCESJE NA CZEŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI !

Pan Jezus – Król Polski – w swoim wielkim miłosierdziu dał nam – Polakom, na trudne dzisiejsze czasy, ratunek dla naszej ojczyzny: polecił, by odbywały się w całej Polsce procesje na Jego cześć. Podczas tych procesji dziękujemy Chrystusowi
i wielbimy Go, że zechciał przyjąć intronizację w Świebodzinie i wybrać nasz polski naród na swoje królestwo – Nowe Jeruzalem, a także prosimy o łaski i ocalenie dla naszej ojczyzny.

Potrzeba przynajmniej 100 takich procesji dla ratowania Polski”(…)

Gdyby przynajmniej połowa Polaków uznała Mnie, po prawidłowo przeprowadzonej Intronizacji w Świebodzinie, za Króla Polski, zło nie miałoby już żadnego dostępu do Polski, a gdyby była to ponad połowa Polaków, to antychryst i jego zamysły niszczenia świata nie miałby żadnego dostępu do Polski i byłoby już pięknie
w Nowym Jeruzalem.”

(słowa Pana Jezusa do Grzegorza Wróblewskiego)

Każdy, kto chciałby zorganizować w swoim otoczeniu grupę procesyjną, znajdzie potrzebne informacje na stronie: www.procesje.pl
Tu można pobrać śpiewnik i modlitewnik procesyjny oraz dowiedzieć się, jak ma wyglądać dokładny przebieg procesji, aby została ona uznana przez Niebo.
Z tej strony dowiemy się także, czy w naszym rejonie działa już grupa procesyjna.

W dniu 24.07.2021r. w Licheniu, w Lasku Grąblińskim odbyła się ogólnopolska procesja na cześć Chrystusa Króla Polski, w której uczestniczyło ponad 2300 osób.

NOWENNA

Pan Jezus wezwał Polaków do wielkiej narodowej nowenny przebłagalnej za grzechy narodu polskiego w dniach 11-19 sierpnia 2021r.

Tylko dzięki tejże intronizacji, procesjom oraz Mszom św. przebłagalnym chronię Polskę od kataklizmów, jakie nawiedzają cały świat.”

z orędzia Pana Jezusa (kanał: „W Posłudze”).

Pan Jezus prosił, by przez 9 dni pod rząd uczestniczyć we Mszy Św. wzbudzając
w duchu intencję:
O PRZEBŁAGANIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I MATKI BOŻEJ ZA GRZECHY NARODU POLSKIEGO, zaś Komunię świętą ofiarować jako dziękczynienie Chrystusowi za przyjęcie intronizacji – za to że jest Królem Polski!

Po zakończonej nowennie Pan Jezus skierował następujące słowa do Grzegorza Wróblewskiego:

Drogi Mój synu królewski i sługo umiłowany, Nowenna Narodowa zakończyła się sukcesem, co przyniosło obok procesji i Mej Intronizacji
w Świebodzinie oraz Mszy Św. przebłagalnych, przeogromny dar i łaski Boże Polsce. W Nowennie udział łącznie, w sposób jaki ci przekazałem dla Polski, wzięło udział 81323 ludzi. (…)
Moja kochana, oddana grupo dzieci Bożych, trwajcie we Mnie, a Ja trwam w was. Teraz wszystko nabierze szybszego tempa.
Kocham Was i Błogosławię. Przytulam do Serca.
Jezus Chrystus Król Polski

Zbliża się rocznica Intronizacji w Świebodzinie (31.10), więc warto przygotować się duchowo do tego ważnego wydarzenia poprzez odprawienie nowenny w dniach 22-30 października.  Na nowennę składa się codzienne pobożne odmówienie Litanii do Jezusa Króla Polski (w miarę możliwości w kościele) oraz uczestnictwo we Mszy św., którą duchowo ofiarujemy jako dziękczynienie za Intronizację. W tej samej intencji przyjmujemy Komunię św.  (Oczywiście godnie – na kolanach i do ust, bez stosowania masek i płynów dezynfekcyjnych, gdy nie ma możliwości godnego przyjęcia Ciała Pańskiego, wówczas pozostaje Komunia duchowa, w której otrzymujemy takie same łaski.)

Króluj nam, Chryste!