Jezus Chrystus Królem Polski

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy!!”
(1. list św. Pawła do Koryntian 15,25).

Intronizacja – co to takiego?

Intronizacja (łac. inthronizatio, inthronizare) – wyniesienie na tron. Terminem tym określa się wyniesienie do rządów (np. nowego papieża lub biskupa), a także koronację króla. (źródło: Wikipedia). Intronizacja to zatem wprowadzenie na tron, obranie kogoś za króla, oddanie mu pełni władzy jako jedynemu panu i władcy.

Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski
w Świebodzinie – 31.10.2020r.

Dnia 31 października 2020 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Świebodzinie miała miejsce podniosła uroczystość, podczas której odbyła się INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI. Przewodniczył jej arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita diecezji szczecińsko-kamieńskiej, zaś nad przebiegiem czuwał pan Grzegorz Wróblewski z Leszna (prorok i mistyk prowadzący na You tube kanał „W posłudze”). W świątyni, ze względu na obowiązujące wówczas obostrzenia, narzucone przez Ministerstwo Zdrowia, mogła uczestniczyć ściśle ograniczona liczba wiernych.

Była to jedyna prawidłowa intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski, z zachowaniem wszelkich wytycznych objawionych sł. Bożej Rozalii Celakównie.

Podczas aktu intronizacyjnego na figurę Chrystusa Króla Polski – wyrzeźbioną przez artystkę p. Małgorzatę Hejduk, według wskazówek samego Pana Jezusa, danych
p. Grzegorzowi – nałożono złotą koronę, którą tworzą cztery polskie orły. Ramiona Zbawiciela ozdobiono czerwonym płaszczem królewskim. W lewą rękę Chrystusa włożono berło, a na prawą dłoń dano pierścień. Figura Chrystusa Króla i insygnia królewskie są darem Polaków i zostały sfinansowane ze składek wiernych.

W intronizacji, poprzez swoich reprezentantów, brali udział przedstawiciele wszystkich stanów: władz, episkopatu, parlamentu, wojska, ludu Bożego itd.

Następnie została odprawiona uroczysta Msza Święta celebrowana przez arcybiskupa A. Dzięgę.

OBEJRZYJ INTRONIZACJĘ

Dla wszystkich chętnych plik z filmem do pobrania TUTAJ

Poczytaj też: https://www.przymierzemilosci.pl/intronizacja.html

Litania do Jezusa Króla Polski –

Pan Jezus pragnie by Polacy – naród wybrany przez Boga – czcili Go jako
Króla Polski modlitwą litanii, którą podyktował prorokowi Grzegorzowi Wróblewskiemu.

Pobierz obraz Chrystusa Króla Polski – obrazek figury koronowanej w Świebodzinie należy wydrukować (w wielu drukarniach można wydrukować na płótnie), oprawić, następnie poświęcić i modlić się przed tym wizerunkiem.

Obrazek i litanię znajdziemy pod adresem https://www.procesje.pl/modlitwy.html

Dlaczego Świebodzin?

W tym polskim mieście w woj. lubuskim znajduje się największa na świecie statua Chrystusa Króla (wyższa od słynnej figury z Rio de Janeiro ). Łączna wysokość pomnika i kopca wynosi 52,5m, z czego sama statua mierzy 36 m. Została ona odsłonięta i poświęcona w listopadzie 2010r.

KOSZULKI z wizerunkiem Chrystusa Króla Polski

Z polecenia Bożego, p. Grzegorz Wróblewski zamówił 3000 koszulek
z wizerunkiem figury Jezusa, koronowanej w Świebodzinie. Koszulki te trafiły
w większości do czcicieli Jezusa Króla Polski. Należy nosić je godnie, gdyż przez ten wizerunek Pan Jezus chce przebywać w swoim wybranym narodzie – Nowym Jeruzalem, którego imię: Polska! Osoby, które otrzymały koszulki, zobowiązane są do intronizowania Chrystusa w swoim otoczeniu, zwłaszcza do ‘wprowadzania” wizerunku do kościołów wraz z krótką modlitwą w duchu zawierzania Jezusowi Królowi Polski danego miejsca.

Liczba koszulek wynosi 3 tysiące i tyle ma być, jak wskazał Bóg Ojciec. Tylko one uzyskały błogosławieństwo Boże. Nikt nie może samowolnie drukować wizerunku na koszulkach, nawet jeśli bardzo chciałby uwielbić Pana Jezusa jako Króla Polski. Nie wolno tych koszulek także nikomu sprzedawać.

Na stronie www.procesje.pl jest do pobrania plik z obrazem figury Chrystusa Króla Polski, który można wydrukować (również na płótnie), oprawić, poświęcić i modlić się.

PROCESJE NA CZEŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI !

Pan Jezus – Król Polski – w swoim wielkim miłosierdziu dał nam – Polakom, na trudne dzisiejsze czasy, ratunek dla naszej ojczyzny: polecił, by odbywały się w całej Polsce procesje na Jego cześć. Podczas tych procesji dziękujemy Chrystusowi
i wielbimy Go, że zechciał przyjąć intronizację w Świebodzinie i wybrać nasz polski naród na swoje królestwo – Nowe Jeruzalem, a także prosimy o łaski i ocalenie dla naszej ojczyzny.

Potrzeba przynajmniej 100 takich procesji dla ratowania Polski”(…)

Gdyby przynajmniej połowa Polaków uznała Mnie, po prawidłowo przeprowadzonej Intronizacji w Świebodzinie, za Króla Polski, zło nie miałoby już żadnego dostępu do Polski, a gdyby była to ponad połowa Polaków, to antychryst i jego zamysły niszczenia świata nie miałby żadnego dostępu do Polski i byłoby już pięknie
w Nowym Jeruzalem.”

(słowa Pana Jezusa do Grzegorza Wróblewskiego)

Każdy, kto chciałby zorganizować w swoim otoczeniu grupę procesyjną, znajdzie potrzebne informacje na stronie: www.procesje.pl
Tu można pobrać śpiewnik i modlitewnik procesyjny oraz dowiedzieć się, jak ma wyglądać dokładny przebieg procesji, aby została ona uznana przez Niebo.
Z tej strony dowiemy się także, czy w naszym rejonie działa już grupa procesyjna.

W dniu 24.07.2021r. w Licheniu, w Lasku Grąblińskim odbyła się ogólnopolska procesja na cześć Chrystusa Króla Polski, w której uczestniczyło ponad 2300 osób.

NOWENNA

Pan Jezus wezwał Polaków do wielkiej narodowej nowenny przebłagalnej za grzechy narodu polskiego w dniach 11-19 sierpnia 2021r.

Tylko dzięki tejże intronizacji, procesjom oraz Mszom św. przebłagalnym chronię Polskę od kataklizmów, jakie nawiedzają cały świat.”

z orędzia Pana Jezusa (kanał: „W Posłudze”).

Pan Jezus prosił, by przez 9 dni pod rząd uczestniczyć we Mszy Św. wzbudzając
w duchu intencję:
O PRZEBŁAGANIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I MATKI BOŻEJ ZA GRZECHY NARODU POLSKIEGO, zaś Komunię świętą ofiarować jako dziękczynienie Chrystusowi za przyjęcie intronizacji – za to że jest Królem Polski!

Po zakończonej nowennie Pan Jezus skierował następujące słowa do Grzegorza Wróblewskiego:

Drogi Mój synu królewski i sługo umiłowany, Nowenna Narodowa zakończyła się sukcesem, co przyniosło obok procesji i Mej Intronizacji
w Świebodzinie oraz Mszy Św. przebłagalnych, przeogromny dar i łaski Boże Polsce. W Nowennie udział łącznie, w sposób jaki ci przekazałem dla Polski, wzięło udział 81323 ludzi. (…)
Moja kochana, oddana grupo dzieci Bożych, trwajcie we Mnie, a Ja trwam w was. Teraz wszystko nabierze szybszego tempa.
Kocham Was i Błogosławię. Przytulam do Serca.
Jezus Chrystus Król Polski

Bóg Ojciec:

Z Woli Trójcy Przenajświętszej oraz Matki Bożej przekazuję Wam, Narodzie Wybrany, treść poprzez Namaszczonego, który wkrótce Was poprowadzi Mała Trzódko Wiernych Mi Dzieci Bożych.


Namaszczony:

Ja, Namaszczony dwukrotnie przez Boga Ojca, Boga Jezusa Chrystusa, Boga Ducha Świętego i Matkę Bożą, wzywam wszystkich Polaków do tygodniowej pokuty za grzechy Narodu Polskiego. Ponieważ w większości wasze rodziny w kwestii wiary są rozdarte, za całą rodzinę najbliższą, może pokutować jedna osoba.

Pokuta polega na codziennej modlitwie 10x Ojcze nasz i po niej 3x Koronka do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej za grzechy swoje oraz swej najbliższej rodziny. Pokutę zaczynamy w piątek. 

Pan nasz Bóg i Król Polski i Wszechświata, jedynie prawidłowo intronizowany z Woli Bożej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, przepotężnie cierpi za grzechy swego ludu, co widać na figurze Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski ze świebodzińskiej intronizacji i poszarzałej białej szacie.

Żródło: KLIK

Ja, Bóg Ojciec Wszechmogący, Stwórca Świata i Wszechświata, przekazuję wam bardzo ważne wiadomości Dzieci Boże, przez Namaszczonego, który Naród Polski w Mocy Ducha Świętego poprowadzi.

 

Ja, Namaszczony już potrójnie przez Boga Ojca, Boga Syna Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Boga Ducha Świętego oraz przez Matkę Bożą, z Woli Bożej informuję was, iż:

1. Prorocy, którzy służą teraz demonom i nie chcą wyjść z bagna duchowej pychy, wkrótce zostaną najsurowiej jak tylko można ukarani ręką Bożej Sprawiedliwości.

2. To samo zniewolonych peregrynujących z jedyną prawdziwą Figurą Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski ze świebodzińskiej Intronizacji, a rozdają obrazki atamana. demona.

3. Bracia Wróblewscy na polecenie Pana Boga stworzyli ku prawdziwej Bożej peregrynacji stronę peregrynacja.pl – tej strony z Woli Bożej już nie ma, gdyż z Woli Bożej mieli oni nadzorować cały proces peregrynacji, lecz zwiedzeni i zniewoleni kapłani odsunęli ich na boczne tory, nie słuchając Słowa Bożego co do prawidłowości Bożej peregrynacji.
Kapłan peregrynujący nie ma Bożego Błogosławieństwa, kapłani zaś rozdający obrazki atamana są w stanie grzechu najcięższego z możliwych, drwiąc z Jezusa Chrystusa Króla Polski intronizowanego w świebodzińskim Sanktuarium. Ludzie przyjmujący te obrazki skażają się grzechem ciężkim.

4. Na stronie procesje.pl, która powstała z Woli Bożej, dla przygotowania do wprowadzenia do Nowego Jeruzalem, wiele miejsc procesji, głównie w Warszawie, jest oszukanych. Wina leży po stronie kłamców, nie po stronie założycieli strony. Ręka Bożej Sprawiedliwości szybko dosięgnie kłamców.

5. Mało z was pokutowało, lecz mała trzódka się wkrótce wyłoni.

6. Peregrynujący z obrazem atamana dostali już karę, lecz nadal czynią zło i zamęt, teraz Kara Boża na nich będzie przepotężna.

​7. Twórzcie naprędce Domy Modlitwy, a w nich Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej pobożnie i w ukryciu.

Niech Was Błogosławi Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty i Matka Boża.
Z Panem Bogiem.
Do zobaczenia wkrótce.

Żródło: KLIK

Wezwanie od Namaszczonego do procesji w dniu 17.03.2022

„Niech będzie pochwalona Trójca Przenajświętsza i Matka Boża.
Z woli Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej wzywam was kochani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie do procesji dziękczynno-uwielbieniowej do Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski w całym kraju tam, gdzie się da 17 marca w pierwszą rocznicę procesji dziękczynno-uwielbieniowych do Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski.

Słowa nakazał mi przesłać Bóg Ojciec Wszechmogący.

Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Z Panem Bogiem.”

Źródło: KLIK

W obecnej sytuacji geopoplitycznej

nasza mała trzódka powinna się modlić i zachować spokój. Przecież stanie się tylko to, na co pozwoli nasz Król -Jezus Chrystus. Wrogowie nasi uczynią tylko tyle, ile dopuści Jezus Król Polski. Polacy, jako naród wybrany – Nowe Jeruzalem – będą musieli przejść oczyszczenie. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu da naszemu narodowi Namaszczonego – męża Bożego , który poprowadzi nas do zwycięstwa nad złem.

Módlmy sie za Namaszczonego, który już działa, choć w ukryciu, i niedawno zaczął do nas przemawiać.
Na naszej stronie  od dawna jest zakładka: KRUCJATA, gdzie chętni deklarują modlitwę codzienną za Namaszczonego, za ojczyznę oraz za prorokow czasów ostatecznych, zwlaszcza za Grzegorza. Zachęcamy do modlitwy w tych w intencjach.
Króluj nam Chryste!

admin

Duchowy Skarb Narodu Polskiego, dany nam od Pana Jezusa